czwartek, 7 kwietnia 2011

ISF KIDS ARMY RULES / ZASADY ISF KIDS ARMY

  

You guys, listen here. Supporting the ISF is one very good thing to do, but you have to recognize that there are certain rules in place for our good and the good of the entire foundation. That said, you must read this to the very end. Ignorance is no excuse, so read on.
1. Pursuant to the explanations I got from the coordinators and the Executive Director, it is confirmed that you may not call yourself a volunteer until such time that you have received a volunteer agreement, and have duly accomplished and sent it back to the ISF.
2. All projects, tweets or anything concerning the ISF have to be cleared with the coordinators, and eventually the Executive Director. That goes for ISF Teams, Twitter accounts and all projects being planned. Everyone who wishes to be affiliated, even in the most minor way, must inform the coordinators, or at the very least tell Devon so she can forward it to the right people. The ISF is a company and using its name has legal consequences if not done in accordance with the law.
3. The foundation is in the process of releasing a code of conduct which everyone must follow. We, yes I am including myself in this, must all read through it when it is ready. The ISF can legally impose a cease order on all who do not follow it when it is released. 
4. The logo of the foundation may not be used without approval. Such content is copyrighted. In addition, it may cause confusion. Once the code of ethics gets released, we will see the final ruling on this, but better to stay safe. Intellectual property rights are a dicey business, let’s keep safe. Twibbons are allowable, however.
4. Please follow the rules. As an example of what might happen, if anyone chains themselves to a tree and prevents it from getting cut down, then says that they are part of the ISF, they are not only putting themselves in danger, but also jeopardizing the entire foundation. I got this example from Devon’s mom. Take heed, don’t be radical.
5. All questions can be capably answered by the coordinators. Forward your queries and ideas to getinvolved@isfoundation.comand wait for a response from them. The coordinators are busy, but will respond to you. Patience is a virtue. That would be a good motto during this time.
6. Lastly, the foundation wishes to express its thanks for all of the amazing support and the extremely positive response to the Ian Somerhalder Foundation. Let us all express such support in a legal and mutually-beneficial manner.
* The material in this post was gleaned from the ISF Kids Army Twitter account and the coordinators. As stated before, ignorance is not an option, neither is it excusable. Keep these things in mind. Thanks for reading!
POLISH VERSION/POLSKA WERSJA:
Posłuchajcie. Wsparcie dla ISF jest bardzo dobrą rzeczą do zrobienia, ale trzeba przyznać, że istnieją pewne zasady w miejsce dla naszego dobra i dobra całej fundacji. Przeczytaj to do końca. Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem, więc czytaj dalej.
1. Zgodnie z informacjami jakie dostałam od koordynatorów i dyrektora zarządzającego, potwierdzam, że nie można nazywać się wolontariuszem do czasu otrzymania umowy wolontariatu, wypełnienia jej i odesłania z powrotem do ISF.
2. Wszystkie projekty, tweety lub cokolwiek innego w sprawie ISF muszą być rozliczone z koordynatorami i  dyrektorem wykonawczym. To odnosi się do zespołów ISF, kont na Twitterze, i wszystkich planowanych projektów. Każdy, kto chce być powiązany, nawet w najmniejszy sposób, musi poinformować koordynatorów, lub przynajmniej powiedzieć, Devon, by mogła przekazać to do odpowiednich osób. ISF jest spółką, a przy użyciu jego nazwy ponoszone będą konsekwencje prawne, jeśli nie będzie to zgodnie z prawem.
3. Fundacja jest w trakcie zakładania kodeksu postępowania, który wszyscy muszą przestrzegać. My, tak, jestem w tym ja, w tym celu należy wszystko przeczytać, gdy już będzie gotowy. ISF może prawnie nakładać kary porządkujące na wszystkich, którzy nie będą przestrzegać kodeksu gdy zostanie ustanowieony. 
4. Logo fundacji nie może być wykorzystane bez zgody. Są to treści chronione prawem autorskim. Ponadto, mogłoby to wprowadzać w błąd. Kiedy kodeks etyki zostanie wydany, zobaczymy jaka będzie ostateczna decyzja w tej sprawie, ale lepiej, aby zachować bezpieczeństwo. Prawa własności intelektualnej to ryzykowny biznes, zachowajmy ostrozność. Twibbons są jednak dopuszczalne.
4. Należy postępować zgodnie z zasadami. Jako przykład tego co może się zdarzyć, jeśli ktoś się przypnie łańcuchami do drzewa walcząc o zaprzestanie jego ścięcia, a potem mówi, że należy do ISF - nie tylko narażają się na niebezpieczeństwo, ale także stwarza zagrożenie dla całej fundacji. Znamy ten przykład z mamą Devon. Uważajcie, nie bądźcie radykalni.
5. Wszelkie pytania można zadawać koordynatorom. Przekaż pytania i pomysły na adres e-mail getinvolved@isfoundation.com i czekaj na odpowiedź od nich. Koordynatorzy są zajęci, ale Ci odpowiedzą. Cierpliwość jest wielką cnotą. Byłoby to dobre motto w tym czasie.
6. Wreszcie, fundacja pragnie wyrazić swoje podziękowania dla wszystkich za niesamowite wsparcie i bardzo pozytywne odpowiedzi na Ian Somerhalder Foundation. Wyrażajmy wszyscy takie poparcie w sposób legalny i z wzajemną korzyścią.
* Materiał w ten post został zgromadzony przez konto Kids ISF Army na Twitterze i koordynatorów. Jak stwierdzono wcześniej, ignorancja nie jest dopuszczalna, ani nie jest usprawiedliwiona. Miej te rzeczy na uwadze. Dziękuję za przeczytanie!

3 komentarze:

 1. Chciałabym zostać wolontariuszem IS Foundation, ale nie wiem jak to zrobić proszę o kontakt to mój E-mail: olunia961@wp.pl a to twitter: http://twitter.com/#!/I_Love_ISF

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja również chciałbym zostać wolontariuszem,jestem po ochronie środowiska, ten temat jest mi bardzo bliski obecnie pracuje w zawodzie.Proszę o kontakt.e-mail:agnieszka.zieba1@o2.pl twiter:https://twitter.com/#!/Zieba1Ziba
  Pozdrawiam serdecznie.
  ps.mam potrzebę robienia "wielkich" rzeczy:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Cześć, chciałabym pomagać w fundacji ale nie wiem czy program ISF Support Poland jest jakoś jeszcze realizowany. Byłabym wdzięczna za każda informacje na temat tego jak mogę pomóc. To mój mail: julia.plotek@gmail.com i twitter :https://twitter.com/DemonicBloodJi
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń